shop list

IBARAKI/茨城

CompanyShopAddressBusiness hour
Times Car Rental Mito Station South Entrance 1-1-23, Sakuragawa, Mito-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

Always open
Times Car Rental Tsuchiura Station East Entrance 1-5-10, Minato-machi, Tsuchiura-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

Always open
Times Car Rental Katsuta Station 1-11, Katsuta Honcho, Hitachinaka-shiIbaraki Tokyo Ekika Gas Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~19:00
[12/30~12/30]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00
[1/4~1/4]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00

12/31~1/3Close
Times Car Rental Tsukuba Station 1-5-7, Azuma, Tsukuba-shiDaiwa Roynet Hotel Tsukuba Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/29~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

Always open
Times Car Rental Moriya 5-12-3, Keyakidai, Moriya-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~18:00

Always open
Nipponrentacar Mito Station North Exit 2-5-31, Sannomaru, Mito-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

1/1~1/4Close
Nipponrentacar Hitachi Station 1-1-3, Heiwa-cho, Hitachi-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

1/1~1/4Close
Nipponrentacar Tsuchiura Station East Exit 1-2-11, Minato-machi, Tsuchiura-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~22:00

Always open
Nipponrentacar Toride Station East Exit 2-1-1, Toride, Toride-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Nipponrentacar Katsuta Station East Exit 11-1, Katsutachuo, Hitachinaka-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

1/1~1/4Close
Nipponrentacar Koga Station 1-10-21, Higashi, Koga-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Nipponrentacar Kashima Central Hotel 4-7-1, Onohara, Kamisu-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

12/31~1/4Close
Nipponrentacar TX Tsukuba Station 1F Minami 3 Park Building, 1-4-1 Takezono, Tsukuba-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Nipponrentacar TX Moriya Station 4-15-2, Chuo, Moriya-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY6:00~21:00

Always open
Nipponrentacar Mito Station South Exit 2-1-6, Jonan, Mito-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~22:00

Always open
Nipponrentacar Ushiku Station 248, Ushiku-cho, Ushiku-shi Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

12/31~1/4Close
Nipponrentacar Ishioka Station East Exit 2-6-9, Ishioka, Ishioka-shi Chiba WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

12/30~1/4Close
Nissan Rentacar Mito Station South Exit 1-3-7 Sakuragawa, Mito, Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/29~1/4]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

1/1~1/3Close
Nissan Rentacar Tsuchiura Station East Exit 1-4-4 Minatomachi, Tsuchiura, Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00
[12/28~12/28]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~18:00
[12/29~12/29]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

10/6,10/13,10/7,10/14,10/8,12/30~1/4Close
Nissan Rentacar Tsukuba Station 2F Minami 3 Park Building, 1-4-1 Takezono, Tsukuba, Ibaraki WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00
[12/29~1/4]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00

1/1,1/2,1/3,8/25~8/26Close