shop list

KAGOSHIMA/鹿児島

CompanyShopAddressBusiness hour
Times Car Rental Kagoshima Chuo Station 9-10 Chuo-cho, Kagoshima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~21:00

Always open
Times Car Rental Satsuma Sendai 1-6 Nishikaimoncho Satsuma Sendai-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~17:00

Always open
Times Car Rental Kagoshima Airport (KOJ) 1362, Fumoto, Mizobe-cho, Kirishima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~21:00

Always open
Times Car Rental Amami Airport (ASJ) 467 Wano,Kasari-cho,Amami-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~19:00

Always open
Times Car Rental Miyanoura Port 1200-1, Yakushima-cho Miyanoura, Kumage-gun Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~18:30

11/1~2/28Close
Times Car Rental Yakushima Airport (KUM) 815-27 Yakushima-cho Koseta, Kumage-gun Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~18:30
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~18:00

Always open
Times Car Rental Tokunoshima Kamezu Port 7510, Tokunoshima-cho Kametsu, Oshima-gun Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~18:00

Always open
Times Car Rental Tokunoshima Airport (TKN) 174-1, Amagi-cho Asama , Oshima-gun Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~18:00

9/28~9/29Close
Times Car Rental Kirishimakokubun 1-24-36 Kokubunchuo Kirishima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~18:30
[12/31~12/31]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00
[1/2~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~17:00
[11/5~12/30]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00

1/1Close
Nipponrentacar Amami Airport 2221-4 Kasari-cho Manya Azakeshi Amami-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~19:00

Always open
Nipponrentacar Yakushima Airport 719-37 Koseda Kumage-gun Yakushima-cho Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~19:00

Always open
Nipponrentacar Sendai Station 5-1 Torioi-cho Satsumasendai-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Nipponrentacar Kagoshima Chuo Station East Exit 16-7 Chuo-cho Kagoshima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~20:30

Always open
Nipponrentacar Kagoshima Chuo Station West Exit 2-28-6 Nishida Kagoshima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~20:00

Always open
Nipponrentacar Tanegashima Nishinoomote 220-4 Kamome-cho Nishiomote-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~19:00

Always open
Nipponrentacar Kagoshima Airport(Have pick up) 856-3 Mizobe-cho Fumoto Aza Matsugasako Kirishima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~21:30

Always open
Budgetrentacar Kagoshimachuo Station 10-15 Uenosono-cho Kagoshima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Budgetrentacar Kagoshima Airport(Have pick up) 1376-1 Mizobe-cho fumoto Kirishima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
Budgetrentacar Kagoshimakenchomae 3-72 Masagohommachi Kagoshima-shi Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
SKY Rentacar Kagoshima Airport 614-1, Mizobecho Fumoto, Kirishima-shi, Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
SKY Rentacar Kagoshima Chuo 14-2, Chuocho, Kagoshima-shi, Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~20:00

Always open
NICONICO RENT A CAR Kagoshima airport 613-1 Mizobechofumoto, Kirishima-shi, Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY7:00~21:00

Always open
Nissan Rentacar Kagoshima Chuo Station BLDsky Building 1/2F, 4-43 Chuo-cho, Kagoshima-shi, Kagoshima-ken WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~21:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~20:00

Always open
Nissan Rentacar Kagoshima Airport 1342-9 Fumoto, Mizobe-cho, Kirishima, Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:00~21:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~20:00

Always open
Nissan Rentacar Minami-Kagoshima Station 24-6 Minamikorimoto-cho, Kagoshima, Kagoshima WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00
[1/3~1/3]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY9:00~18:00

12/31~1/2Close
WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~19:00
[10/1~12/30]WEEKDAY SAT SUN HOLIDAY8:30~18:00
[12/31~1/3]WEEKDAY SUN9:00~17:00/SAT SUN HOLIDAY0:00~0:00
[1/4~2/28]WEEKDAY SUN8:30~18:00/SAT SUN HOLIDAY0:00~0:00

Always open